Privacybeleid

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk. De persoonlijke informatie die je ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel je naam en adresgegevens, alsook alle informatie die we van je verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website www.leefstijlpraktijknobelhorst.nl bezoekt, of een overeenkomst sluit.

 

Het doel van de gegevensverwerking

Leefstijlpraktijk Nobelhorst gebruikt je gegevens alleen om een goede dienstverlening aan jou te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verwerken je persoonsgegevens alleen nadat je ja hebt gezegd op het coachingstraject of een overeenkomst met ons sluit.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens

Leefstijlpraktijk Nobelhorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om je op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding tijdens de sessies. Leefstijlpraktijk Nobelhorst verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren we de gegevens die u ons toestuurt zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. We verwerken alleen persoonsgegevens die je ons persoonlijk, in coachsessies, via het contactformulier of via het intakeformulier hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

 

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

We verwerken ook persoonsgegevens: zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van je betaling, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Leefstijlpraktijk Nobelhorst verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we uitdrukkelijk om jouw toestemming op het intakeformulier.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jordy@leefstijlpraktijknobelhorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Deze website maakt gebruik van Google Aanalytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om je privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

 

Leefstijlpraktijk Nobelhorst maakt alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Leefstijlpraktijk Nobelhorst neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leefstijlpraktijk Nobelhorst) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Leefstijlpraktijk Nobelhorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

In sommige situaties is overleg met andere leefstijlcoaches gewenst. Op deze manier zijn we nog beter in staat om je te helpen. Leefstijlpraktijk Nobelhorst deelt je gegevens niet zomaar met derden zonder je toestemming en zullen deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leefstijlpraktijk Nobelhorst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hiertoe kan je een verzoek sturen naar jordy@leefstijlpraktijknobelhorst.nl. Leefstijlpraktijk Nobelhorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen we persoonsgegevens

Leefstijlpraktijk Nobelhorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jordy@leefstijlpraktijknobelhorst.nl

 

Leefstijlpraktijk Nobelhorst, gevestigd aan Albert Michelsonstraat 7 1341BL Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Leefstijlpraktijk Nobelhorst

www.leefstijlpraktijknobelhorst.nl

Albert Michelsonstraat 7

1341BL Almere

Telefoon: 06-14380283

E-mail: jordy@leefstijlpraktijknobelhorst.nl

KvK nummer: 56795785

Jordy Oud is de Functionaris Gegevensbescherming van Leefstijlpraktijk Nobelhorst Hij is te bereiken via jordy@leefstijlpraktijknobelhorst.nl